Arrangeras av: Sponsras av:
     


 

 

The Silent Salesman

Hur får vi förpackningen att kommunicera?

Förpackningens roll som bärare av varumärket och varumärkeskommunikationen är en självklarhet. Men hur får vi den att verkligen kommunicera i marknadsföringen, i hyllan och i den digitala världen? Var börjar vi, vilka faktorer är viktiga, vad måste förändras och vad måste läggas till och var finns kompetensen?

Program / Anmälan